Efter utsättning

Psykofarmaka kan orsaka långvariga biverkningar även efter att medicineringen är avslutad. Så kan till exempel patienter som tagit så kallade antipsykotiska läkemedel få kvarstående ofrivilliga rörelser och oro i kroppen och patienter som använt antidepressiva kan få kvarstående sexuell funktionsnedsättning. Det är viktigt att patienterna får stöd för att hantera dessa långvariga effekter och det är också viktigt att dessa rapporteras till läkemedelsverket som misstänkta biverkningar. Även här är checklistan viktig för att registrera biverkningar och det kan till och med hända att nya okända långtidsverkningar framkommer.

Ladda ner Checklistan!

Tillsammans med din läkare fyller ni i Checklistan med de eventuella biverkningar du upplever.

Checklista kan användas vid olika faser i en behandling.

  1. Innan en medicinering startar kan den fyllas i för att se vad utgångsläget är, det blir då lättare att se vad som är biverkningar senare. Under pågående behandling måste läkaren regelbundet följa upp behandlingen med att bland annat notera biverkningar och då blir det mer tydligt att checklistan används.
  2. Checklistan kan användas vid avslutning av psykofarmaka för att fånga utsättningsreaktioner.

Innan du fortsätter ska du ange att du har läst och förstått följande:

Informationen på psykofarmakakollen.se, inklusive råd och rekommendationer, är att betrakta som ett allmänt utbildningsstöd. Den är inte avsedd att fungera som individuell medicinsk rådgivning, hälsorådgivning, för att ställa medicinsk diagnos eller behandla individuella problem.
Vi strävar efter att informationen på psykofarmakakollen.se är korrekt så långt det är möjligt.

Med detta sagt så ger vi inga garantier, och är inte ansvariga för eventuell skada eller förlust som uppkommer då någon använder informationen på hemsidan som grund för olika beslut.