Bra att veta

Tre filmer om psykofarmaka

Varje dag äter över en miljon svenskar medel som saluförs som antidepressiva av tillverkare, sjukvård och myndigheter. Medlen är förstahandsval vid depression, enligt Socialstyrelsens riktlinjer, men

Läs mer »

Efter utsättning

Psykofarmaka kan orsaka långvariga biverkningar även efter att medicineringen är avslutad. Så kan till exempel patienter som tagit så kallade antipsykotiska läkemedel få kvarstående ofrivilliga

Läs mer »

Utsättning

Efter en tid, när du mår bra eller när psykofarmaka ger dåliga verkningar så är det aktuellt med att sluta medicinera. Psykofarmaka påverkar nerverna och

Läs mer »

Pågående medicinering

Medicinering med psykofarmaka kräver regelbunden uppföljning. Det är viktigt med kontinuitet, det vill säga samma läkare, så att patienten inte behöver upprepa sin historia och

Läs mer »

Informerat samtycke

Informerat samtycke är ett viktigt begrepp i vården utifrån att vårdsökande skall ses som självständiga personer med rätta att få tillgång till viktig kunskapa för

Läs mer »

Innan du fortsätter ska du ange att du har läst och förstått följande:

Informationen på psykofarmakakollen.se, inklusive råd och rekommendationer, är att betrakta som ett allmänt utbildningsstöd. Den är inte avsedd att fungera som individuell medicinsk rådgivning, hälsorådgivning, för att ställa medicinsk diagnos eller behandla individuella problem.
Vi strävar efter att informationen på psykofarmakakollen.se är korrekt så långt det är möjligt.

Med detta sagt så ger vi inga garantier, och är inte ansvariga för eventuell skada eller förlust som uppkommer då någon använder informationen på hemsidan som grund för olika beslut.